030-6666199
info@landschappartners.nl

Wij zijn gedreven door onze visie

In het brede werkveld streven wij naar integrale en duurzame oplossingen.

Wij bieden vakmanschap, inspiratie, creatieve en pragmatische oplossingen voor strategische en complexe opgaven zowel in het landelijk gebied als in een stedelijke context.

Onze plannen kenmerken zich door een stevig fundament in de landschappelijke onderlegger: de natuurlijke eigenschappen van de ondergrond bepalen in belangrijke mate de mogelijkheden. De ontwerpen zijn plaatsgebonden, tijdloos en functioneel.

De tracering en inpassing van infrastructuur is beeldbepalend en van ruimtelijke betekenis. De lijnvisie vertalen wij naar het realiseren van samenhang, eenvoud en rust. De specials zijn de bijzondere contactpunten die van cultuurhistorisch, ecologische en/of recreatieve betekenis zijn.

Het realiseren van leefomgevingskwaliteit is bij de stedelijke opgaven onze belangrijkste drijfveer. De ruimtelijke identiteit van de plek is daarbij van belang. Dit vraagt veel aandacht voor de details en materialisatie.

Wat ons onderscheid

Landschappartners biedt vanuit haar specialistische kennis en een brede ervaring in veelzijdige projecten vaak een frisse kijk op de aanwezige know how en capaciteit bij de opdrachtgever. Een persoonlijke aanpak staat centraal. Het programma van (uw) wensen is het startpunt voor het ontwerpproces.

Onze adviezen strekken zich uit van structuurvisie tot uitvoeringsplan. Onderdeel hiervan zijn ontwerp, detaillering, uitvoeringsvoorbereiding (RAW systematiek), kostenramingen en begeleiding van de realisatie.

De planinhoudelijke kwaliteit staat bij ons centraal, maar ook ons werkproces is gecertificeerd conform de ISO-9001:2015.

Onze kernwaarden

Samenwerkingen

Wij werken nauw samen met specialistische adviesbureaus op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw, ecologie, archeologie, hydrologie, civiele techniek en constructies.

Antony Marcelis Landschapsarchitectuur is sinds 1983 werkzaam als landschapsarchitect op alle schaalniveaus van de inrichting van Nederland. De inrichting van de openbare ruimte, van parken, woongebieden en werkterreinen behoort tot zijn expertise.

Lees hier enkele quotes van Landschappartners en Antony Marcelis.

Cleveringa Advies adviseert op het terrein van landschap en natuur(ontwikkeling), variërend van ontwikkelingsvisie en specialistische maatwerkadviezen tot participatie in multidisciplinaire projecten.

Lid van

nvtl-logo

 

ngb-logo

Certificering

iso-9001-logo

Privacy Landschappartners

Te allen tijde kunt u inzage krijgen in de gegevens die wij van u hebben. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Uw gegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren inzake projecten.U kunt deze gegevens laten wijzigen of laten verwijderen door een email te zenden aan info@landschappartners.nl of te bellen met 030 6666199.

Opdrachtgevers