030-6666199
info@landschappartners.nl

Van landschap tot directe leefomgeving

Landschappartners is sinds 1979 het bureau voor landschapsarchitectuur. Vele inrichtingsplannen van de openbare ruimte zijn de afgelopen veertig jaar gerealiseerd. Landschappartners staat voor vakmanschap, creatieve en pragmatische oplossingen voor de opgaven in zowel het landelijke als het stedelijke gebied.

In het brede werkveld streven wij naar integrale, duurzame oplossingen en ruimtelijke kwaliteit. De esthetische en landschappelijke kwaliteit, de ecologische potenties, de technische en financiële haalbaarheid en de duurzame benadering worden steeds opnieuw getoetst.  Onze passie voor duurzame stedenbouw vinden we terug in de uitgebrachte publicaties en de reeds gerealiseerde projecten van woonbuurten, winkelcentra en terreinplannen.

Ook adviseren wij op het gebied van de ruimtelijke ordening. Voorbeelden zijn haalbaarheidsonderzoeken, begeleiding van planologische procedures,  opstellen van bestemmingsplannen en presentaties aan welstandscommissies.

Het realiseren van leefomgevingskwaliteit is onze belangrijkste drijfveer.

Lees verder >

Nieuws

Antony Marcelis nieuwe partner Landschappartners
Antony Marcelis Landschapsarchitectuur en Landschappartners hebben de samenwerking van afgelopen jaren geformaliseerd in de Maatschap Landschappartners. Landschappartners heeft hiermee weer twee partners, te weten Corné van Overveld en Antony Marcelis.

Met deze uitbreiding garanderen wij de voortgang in de projecten. Wij blijven ons richten op landschapsarchitectuur en in het bijzonder op duurzame infrastructurele en duurzame stedelijke ontwikkelingen. In al onze plannen gaan maatschappelijke thema’s zoals klimaatbestendigheid, circulaire economie, energietransitie en participatie van belanghebbenden een nog grotere rol spelen.

Samen met u willen we plannen maken met een breed draagvlak en een duurzame toekomst, van initiatief fase tot en met de uitvoering.